REHABILITACIÓ

L’objectiu de la rehabilitació és millorar les condicions de l’edifici, com poden ser l’habitabilitat, la seguretat estructural i constructiva, la protecció contra les humitats, les instal·lacions, l’accessibilitat, la il·luminació natural, la ventilació interior, etc.

Abans i després de la rehabilitació

Rehabilitació integral

La rehabilitació integral de l’edifici afecta a la seva estructura, cobertes, tancaments exteriors i instal·lacions.

La nostra trajectòria professional i àmplia experiència en l’àmbit de la rehabilitació ens avala davant d’actuacions d’aquestes característiques.

Rehabilitació energètica

Consisteix en l’adaptació de les construccions antigues a les normatives que estableixen els nous criteris d’estalvi i eficiència en l’ús domèstic de l’energia.

La formació constant, la col·laboració amb els diferents agents que intervenen en el procés, la investigació i l’aplicació de sistemes constructius específics, fan que siguem una opció real i seriosa per aquest tipus de rehabilitació.

Rehabilitació energètica
ANÀLISI I DIAGNÒSTIC DE LES DEFICIÈNCIES A CORREGIR

ANÀLISI I DIAGNÒSTIC DE LES DEFICIÈNCIES A CORREGIR

Us assessorem per tal de corregir les patologies detectades en l’edificació. (+) ▼

PROJECTES TÈCNICS, LLICÈNCIES, PERMISOS I PRESSUPOSTOS

PROJECTES TÈCNICS, LLICÈNCIES, PERMISOS I PRESSUPOSTOS

Un cop detectades les deficiències i diagnosticades les possibles solucions, oferim la possibilitat de gestionar tota la documentació per a la realització de les obres, així com els pressupostos de les diferents alternatives. (+) ▼

EXECUCIÓ I GESTIÓ D'OBRA

EXECUCIÓ I GESTIÓ D’OBRA

Executem l’obra, gestionant tots els equips de treball que hi intervenen. Fem el seguiment acurat de l’execució del pressupost, per tal d’evitar al màxim les desviacions. (+) ▼

TRAMITACIÓ DE SUBVENCIONS I OPCIONS DE FINANÇAMENT

TRAMITACIÓ DE SUBVENCIONS I OPCIONS DE FINANÇAMENT

Us ajudem a l’hora de tramitar les subvencions i us informem de les diferents alternatives de finançament existents. (+) ▼