REHABILITACIÓ

Que alguna cosa no funcioni com tu esperes no vol dir que sigui inútil. Aquesta premissa és aplicable a l’edificació: l’any 2009 el 6% de la població no considerava adequat el confort tèrmic hivernal de la seva llar (INE 2011, Encuesta de Condiciones de Vida).

Aquest fet és degut, en part, a que prop del 60% de les vivendes van ser construïdes abans de 1980 i, per tant, sense cap normativa mínima d’eficiència energètica.

A més, la major part d’habitatges existents són primera residència habitual, i per tant el que realment interessa als seus usuaris és rebaixar les factures d’energia i millorar-ne el confort.

Si a tot això li sumem l’objectiu social d’assolir la sostenibilitat, ens trobem davant del repte d’habilitar els nostres edificis, com a mitjà d’estalvi global d’energia i materials i un recurs d’adequació mediambiental prioritari.

S’ha calculat que deu milions d’habitatges construïts abans del 2001 s’han de transformar en vivendes de baix consum i de baixa emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Aquesta tendència ve avalada per les polítiques del Govern que, recentment, ha aprovat mesures legals per tal d’afavorir aquests tipus d’actuacions (RD 233/2013 de 5 d’abril, pel qual es regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, i RD 235/2013, d’aprovació del procediment bàsic per a certificació energètica d’edificis). Aquestes mesures inclouen ajudes en forma de subvencions per aquests tipus de millores i l’obligació, a partir de l’1 juny de 2013 de disposar, com a propietari, del Certificat d’Eficiència Energètica de l’edifici, quan aquest vulgui vendre o llogar el seu habitatge.

Certificat d'eficiència energètica

EFIGENTA us proposa assolir el nivell de confort desitjat, minimitzant alhora la factura energètica.

SOLUCIONS EFICIENTS. ESTALVI ENERGÈTIC

Tal i com mostra el gràfic adjunt, el nivell actual de consum és molt millorable, sobretot si el comparem amb el que tindríem si tots els edificis fossin de classe A:

Consum Espanya

Per tal de realitzar una rehabilitació energètica d’un edifici, és indispensable realitzar un estudi previ que en determini el nivell de consum actual i com es reparteix aquest consum.

Distribució consum domèstic

A EFIGENTA subscrivim el model plantejat pel Pla d’Acció traçat per l’Informe elaborat pel GTR (Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación), segons el qual aquests han de ser els objectius i els tipus d’intervenció que ha de contemplar una rehabilitació energètica:

Objectius rehabilitació energètica