OBRA NOVA I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Com a societat tenim el repte d’assolir la sostenibilitat, i per això és necessari entendre que el més intel.ligent (i econòmic) es aconseguir gastar només l’energia realment necessària.

Quan decidim adquirir o promoure la nostra vivenda hem de tenir en compte que el seu cost no és només la construcció; és també la seva demanda d’energia i el manteniment durant tota la seva vida útil, el que coneixem com a hipoteca energètica. Si no ho fem, podem haver d’arribar a renunciar a la funció principal del nostre habitatge,el confort, per culpa d’aquesta hipoteca energètica.

A nivell normatiu, Europa ens marca el camí, i obligarà a que a partir del 2020 totes les vivendes de nova construcció siguin de consum d’energia quasi nul (NZEB). Aquest estàndard constructiu s’acabarà definint a nivell de cada país o regió en funció dels seus equilibris particulars entre costos energètics i econòmics, però actualment ja és possible construir edificis que consumeixen poc o molt poc, son EDIFICIS DE BAIX CONSUM, I EDIFICIS PASSIUS.

A EFIGENTA creiem que construir avui sense criteris d’estalvi energètic és una mala inversió de futur, i donat que el futur és el lloc on hem de passar la resta de la nostra vida, decidim actuar, i posem a la teva disposició la construcció sostenible i eficient, basada en tres premisses:

  • Disseny eco eficient.
  • Foment del ús d’energies renovables.
  • Equipaments eficients, ús de materials innovadors i conscienciació de l’usuari.

I amb un objectiu: assolir el màxim confort amb el mínim consum.

SOLUCIONS EFICIENTS. ESTALVI ENERGÈTIC

Si la planificació, la construcció i la gestió de l’edifici són realitzades amb plena consciència de la importància de l’energia, el resultat serà una bon nivell de confort amb un baix consum energètic.
La fórmula que aplica EFIGENTA per tal d’assolir aquest objectiu és basa en 3 passos:

Reduir la demanda --> Instal·lacions eficients --> Informar i implicar a l'usuari

1. REDUIR LA DEMANDA: MESURES PASSIVES

Són criteris d’arquitectura bioclimàtica i de construcció que permeten garantir una bona qualitat de l’ambient interior de forma natural, és a dir , sense aportació d’energia o amb una aportació molt reduïda.

2. INSTAL·LACIONS EFICIENTS: MESURES ACTIVES

Un cop adoptades les mesures passives a fi de reduir la demanda energètica de l’edifici, pot ser necessari, en funció del clima, complementar-les, per tal de mantenir el confort interior, mitjançant accions mecàniques que consumeixen poca energia. Són bàsicament les instal·lacions de l’edifici:

  • Sistemes de calefacció.
  • Instal·lacions per a la producció d’ACS.
  • Sistemes de refrigeració.
  • Sistemes de regulació de la temperatura interior de l’edifici.

En aquest camp, EFIGENTA us ofereix la possibilitat que aquesta aportació energètica provingui de fonts d’energia renovables.

L’estratègia consisteix en utilitzar mesures passives, i suplir les seves insuficiències amb instal·lacions actives de dimensions reduïdes, per tant fer que l’edifici demandi poc, i adaptar les instal·lacions a aquesta baixa demanda, amb equips eficients i d’alt rendiment tecnològic.

3. INFORMACIÓ I IMPLICACIÓ DE L’USUARI

Per a que la combinació de mesures passives i actives doni el resultat esperat, el factor usuari és clau, donat que la bona gestió de les instal·lacions i els sistemes tècnics implantats assegurarà el compliment de les expectatives. Per això és necessari un pla de gestió i manteniment, així com un sistema de monitoratge i control de l’edifici durant el seu ús.