ALTES PRESTACIONS DE CONFORT I ESTALVI

El concepte CONFORT descriu un estat ideal de l’ésser humà que suposa una situació de benestar, salut i comoditat, en la que no existeix a l’ambient cap distracció ni molèstia que pertorbi física o mentalment als usuaris. Els paràmetres que defineixen aquest nivell de confort en un edifici són: la temperatura, la humitat relativa, la radiació i el moviment de l’aire.

Condicions de confort

L’energia és imprescindible per tal de garantir l’assoliment d’aquest confort, però, realment necessitem tanta energia per al nostre benestar?
A EFIGENTA creiem fermament que no, i per això proposem construir o rehabilitar edificis amb l’objectiu de minimitzar el consum d’energia per a calefacció, ventilació, il·luminació i refrigeració, sense renunciar al confort i fins i tot millorant-lo. Per això us oferim edificació i rehabilitació de baix consum i passiva que, com et mostrem a continuació, aconsegueix reduir molt significativament el nivell d’energia necessari per al nostre confort:

Consum energètic domèstic

 

CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL Vs CONTRUCCIÓ EFICIENT ENERGÈTICAMENT

Els estudis més actuals sobre eficiència energètica en edificis demostren que el preu d’una vivenda construïda amb criteris d’eficiència energètica pot arribar a ser el mateix que una vivenda convencional (CIEMAT), ja que el 70% de la seva eficiència depèn exclusivament del disseny arquitectònic.
Si tenim en compte tota la vida de l’edifici, l’import total estalviat pot multiplicar per 4 o fins i tot per 9 el sobrecost inicial.

Inversió vs. consum

En el cas de vivendes passives, amb l’estàndard més alt de qualificació energètica, el sobrecost de construcció es calcula al voltant d’un 10%, mentre que l’estalvi en el consum energètic pot arribar al 90%.

ANÀLISI COST-BENEFICI DE LES VIVENDES DE BAIX CONSUM I PASSIVES

  • És rentable des del primer dia.
  • És una inversió segura pel futur.
  • Guanya valor afegit cada any, per mitjà d’uns costos d’explotació menors.
  • Habitabilitat confortable en qualsevol època de l’any.
  • Vida útil més llarga, gràcies a un estàndard de qualitat molt alt.
  • Valuosa contribució a la protecció sostenible del medi ambient.