EFIGENTA: ÀREA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

EFIGENTA” és l’àrea d’eficiència energètica i sostenibilitat de BOSCH-BATLLE CONSTRUCCIONS SL, dedicada a la implantació d’aquests conceptes en edificació i rehabilitació, amb la finalitat d’augmentar el confort dels seus usuaris i reduir els consums d’energia, en base al principi segons els qual l’energia més barata és la que no es consumeix.

  • Sostenibilitat: Aplicada a la construcció, es tracta de reduir les conseqüències que té per al medi ambient un edifici a llarg de tota la seva vida, actuant en els àmbits de la producció de materials (DAPc), transport, disseny i construcció, ús i fi de la seva vida.
  • Eficiència energètica: un edifici energèticament eficient és aquell en el que es minimitza l’ús de les energies convencionals (sobretot les no renovables), amb la finalitat d’estalviar i fer un ús racional de les mateixes
  • Benestar i confort dels usuaris: la principal funció dels edificis és procurar mantenir un ambient sa i confortable per tal de desenvolupar-hi les activitats per a les quals van ser concebuts (habitatge, escola, oficina…). Per tant els edificis haurien de ser dissenyats, construïts i utilitzats de manera que assegurin aquesta confortabilitat, a nivell tèrmic, atmosfèric, visual i acústic.

Tots aquests conceptes conformen l’arquitectura bioclimàtica, amb la qual es dissenyen espais tenint en compte les condicions locals, de manera que, amb un consum mínim d’energia convencional i utilitzant energies renovables, s’assoleixi en el seu interior el confort desitjat.

Aquest tipus d’arquitectura aprofita els sistemes tradicionals, però adaptats a la forma actual de construir i utilitza les noves tecnologies d’aprofitament de l’energia.

Per tal de materialitzar de manera responsable aquest tipus d’arquitectura, és necessària la combinació de dos factors: tradició i innovació.

EFIGENTA combina la tradició de BOSCH-BATLLE, fruit dels més de 60 anys d’experiència en el sector, amb la innovació aportada per les noves generacions, basada en la R+D+I permanent i en l’aplicació de noves tecnologies.